Spey zdroje: prozatímní finanční zpráva

(Spey)
Spey Resources Corp. Condensed konsolidovaná prozatímní finanční výkazy za tři měsíce končící 28. února 2023 (neauditované) oznámení o žádném auditorovi přezkumu prozatímní účetní závěrky Doprovodné neauditované konsolidované prozatímní účetní závěr Podle Národního nástroje 51-102, část 4, pododdíl 4.3 (3) písm. A), pokud auditor neprovedl přezkum kondenzované konsolidované prozatímní účetní závěrky, musí být doprovázeny oznámením, že finanční výkazy nebyly přezkoumány auditorem.